Kajstaden

Antal rum
Yta
Status

Lägenhetslista

Namn Storlek Antal rum Hyra Status Ansökningar
1-1001 53 m2 2 ROK 10 608 kr
Uthyrd
-
1-1002 53 m2 2 ROK 10 608 kr
Uthyrd
-
1-1003 63 m2 2 ROK 11 677 kr
Uthyrd
-
1-1004 85 m2 4 ROK 14 989 kr
Uthyrd
-
1-1101 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1102 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1103 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1104 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1105 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1106 35 m2 1 ROK 7 593 kr
Uthyrd
-
1-1201 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1202 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1203 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1204 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1205 46 m2 2 ROK 9 339 kr
Uthyrd
-
1-1206 35 m2 1 ROK 7 593 kr
Uthyrd
-
1-1301 112 m2 4 ROK 16 978 kr
Uthyrd
-
1-1302 42 m2 2 ROK 8 460 kr
Uthyrd
-
1-1303 104 m2 4 ROK 16 047 kr
Uthyrd
-
1-1304 104 m2 4 ROK 16 047 kr
Uthyrd
-
1-1305 42 m2 2 ROK 8 460 kr
Uthyrd
-
2-1001 85 m2 4 ROK 14 189 kr
Uthyrd
-
2-1002 63 m2 2 ROK 10 877 kr
Uthyrd
-
2-1003 53 m2 2 ROK 9 808 kr
Uthyrd
-
2-1004 53 m2 2 ROK 9 808 kr
Uthyrd
-
2-1101 35 m2 1 ROK 6 793 kr
Uthyrd
-
2-1102 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1103 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1104 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1105 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1106 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1201 35 m2 1 ROK 6 793 kr
Uthyrd
-
2-1202 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1203 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1204 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1205 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1206 46 m2 2 ROK 8 539 kr
Uthyrd
-
2-1301 42 m2 1 ROK 7 660 kr
Uthyrd
-
2-1302 104 m2 4 ROK 15 247 kr
Uthyrd
-
2-1303 104 m2 4 ROK 15 247 kr
Uthyrd
-
2-1304 42 m2 2 ROK 7 660 kr
Uthyrd
-
2-1305 112 m2 4 ROK 16 178 kr
Uthyrd
-
3-1001 44 m2 2 ROK 9 353 kr
Uthyrd
-
3-1002 82 m2 3 ROK 13 850 kr
Uthyrd
-
3-1003 87 m2 4 ROK 14 866 kr
Uthyrd
-
3-1101 71 m2 3 ROK 11 954 kr
Uthyrd
-
3-1102 43 m2 2 ROK 8 611 kr
Uthyrd
-
3-1103 43 m2 2 ROK 8 611 kr
Uthyrd
-
3-1104 71 m2 3 ROK 11 997 kr
Uthyrd
-
3-1201 71 m2 3 ROK 12 054 kr
Uthyrd
-
3-1202 43 m2 2 ROK 8 711 kr
Uthyrd
-
3-1203 43 m2 2 ROK 8 711 kr
Uthyrd
-
3-1204 71 m2 3 ROK 12 097 kr
Uthyrd
-
3-1301 71 m2 3 ROK 12 104 kr
Uthyrd
-
3-1302 43 m2 2 ROK 8 761 kr
Uthyrd
-
3-1303 43 m2 2 ROK 8 761 kr
Uthyrd
-
3-1304 71 m2 3 ROK 12 147 kr
Uthyrd
-
3-1401 71 m2 3 ROK 12 204 kr
Uthyrd
-
3-1402 43 m2 2 ROK 8 861 kr
Uthyrd
-
3-1403 43 m2 2 ROK 8 861 kr
Uthyrd
-
3-1404 71 m2 3 ROK 12 247 kr
Uthyrd
-
3-1501 71 m2 3 ROK 12 254 kr
Uthyrd
-
3-1502 43 m2 2 ROK 8 911 kr
Uthyrd
-
3-1503 43 m2 2 ROK 8 911 kr
Uthyrd
-
3-1504 71 m2 3 ROK 12 297 kr
Uthyrd
-
3-1601 71 m2 3 ROK 12 254 kr
Uthyrd
-
3-1602 43 m2 2 ROK 8 911 kr
Uthyrd
-
3-1603 43 m2 2 ROK 8 911 kr
Uthyrd
-
3-1604 71 m2 3 ROK 12 297 kr
Uthyrd
-
3-1701 71 m2 3 ROK 12 654 kr
Uthyrd
-
3-1702 65 m2 2 ROK 11 638 kr
Uthyrd
-
3-1703 43 m2 2 ROK 9 311 kr
Uthyrd
-
3-1704 71 m2 3 ROK 12 697 kr
Uthyrd
-
4-1001 83 m2 4 ROK 14 406 kr
Uthyrd
-
4-1002 81 m2 3 ROK 13 655 kr
Boka
1
4-1101 65 m2 3 ROK 11 054 kr
Uthyrd
-
4-1102 49 m2 2 ROK 9 325 kr
Uthyrd
-
4-1103 72 m2 3 ROK 12 192 kr
Uthyrd
-
4-1201 65 m2 3 ROK 11 054 kr
Uthyrd
-
4-1202 49 m2 2 ROK 9 325 kr
Uthyrd
-
4-1203 72 m2 3 ROK 12 192 kr
Uthyrd
-
4-1301 85 m2 3 ROK 13 158 kr
Uthyrd
-
4-1302 80 m2 3 ROK 13 015 kr
Uthyrd
-
4-1303 99 m2 3 ROK 15 100 kr
Uthyrd
-
5-1001 80 m2 4 ROK 13 717 kr
Uthyrd
-
5-1002 57 m2 2 ROK 10 935 kr
Boka
2
5-1003 49 m2 2 ROK 9 506 kr
Uthyrd
-
5-1101 41 m2 2 ROK 8 167 kr
Uthyrd
-
5-1102 41 m2 2 ROK 8 210 kr
Uthyrd
-
5-1103 49 m2 2 ROK 9 056 kr
Uthyrd
-
5-1104 62 m2 3 ROK 10 876 kr
Uthyrd
-
5-1201 41 m2 2 ROK 8 167 kr
Uthyrd
-
5-1202 41 m2 2 ROK 8 210 kr
Uthyrd
-
5-1203 49 m2 2 ROK 9 056 kr
Uthyrd
-
5-1204 62 m2 3 ROK 10 876 kr
Uthyrd
-
5-1301 38 m2 1 ROK 7 376 kr
Uthyrd
-
5-1302 78 m2 3 ROK 12 306 kr
Uthyrd
-
5-1303 82 m2 3 ROK 12 592 kr
Uthyrd
-
5-1304 85 m2 3 ROK 13 058 kr
Uthyrd
-